Thông báo Nhận Chứng chỉ Tin Học Đợt Thi Ngày 15-3-2015

THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ TIN HỌC A B ĐỢT THI NGÀY 15/3/2015

Hiện trung tâm đã nhận được kết quả và chứng chỉ thi tin học đợt ngày 15/3/2015.

Các học viên tham gia thi đợt thi đó nhanh chóng liên hệ với trung tâm để nhận chứng chỉ .

Liên Hệ :

Trung tâm giáo dục việt ngoại ngữ - tin học RDC

855/9 Quang Trung Gò Vấp Tp.HCM

Sđt : 0866864701 - 0963634141

Hỗ trợ trực tuyến

đánh giá dự án