Lịch Thi CCQG Tiếng Anh ABC 12/4/2015

1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI: (Dự kiến)

Thời gian thi: 7h ngày 21/12/2014

Địa điểm thi:50  thành thái quận 10

Lưu ý:

+ Các Học viên phải có mặt trước 7h để kiểm tra lại thông tin và hoàn tất thủ tục dự thi.

+ Khi đi thi BẮT BUỘC các học viên phải mang CMND hoặc các giấy tờ liên quan - đối với trường hợp CMND bị mất.

Chúc các bạn thi tốt !!!

 

Hỗ trợ trực tuyến

đánh giá dự án