Quản Lý

Nhân Sự Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Giáo Dục Việt

Nhân Sự - Nhân sự trung tâm ngoại ngữ tin học giáo dục việt - Là các cán bộ đã tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH đã qua đào tạo nghiệp vụ văn phòng, có chứng chỉ bồi dưỡng trong lĩnh vực quản lý và tư vấn giáo dục.

Xem thêm
1 |

Hỗ trợ trực tuyến

đánh giá dự án