Liên Hệ

(*)
(*)

(*): Là nội dung bắt buộc!

Liên hệ trực tiếp tại:

Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ Xây Dựng RDC

Địa chỉ:70 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh,TP HCM.

Hotline :0908.067.780 hoặc 0979.067.780


Xem TRUNG TÂM ĐÀO TẠO RDC ở bản đồ lớn hơn

Hỗ trợ trực tuyến

đánh giá dự án