STT Môn Thi Phí Thi Ngày thi
1Tiếng Anh - Trình Độ A200,00021/12/2014
2Tiếng Anh - Trình Độ B200,00019/12/2014
3Tiếng Anh - Trình Độ C20000021/12/2014
4Tin Học - Trình Độ A200,00021/12/2014
5Tin Học - Trình Độ B200,00019/12/2014
Lịch Thi
1 |

Hỗ trợ trực tuyến

đánh giá dự án