Đào Tạo PHOTOSHOP

Môn xử lý ảnh bằng PHOTOSHOP được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực, ví dụ như trong thiết kế, tạo mẫu quảng cáo, sau khi Scan hình phải qua giai đoạn xử lý mới lắp ghép thành một mẫu quảng cáo tuyệt hảo. Mặt khác trong kỹ xảo Điện ảnh cũng như trong như trong thiết kế trang WEB cũng cần phải qua giai đoạn xử lý ảnh. Do đó PHOTOSHOP cung cấp các dụng cụ chọn để chọn hình thật chính xác, đồng thời kết hợp với các dụng cụ chỉnh sửa và các bộ lọc để tạo các hiệu quả đặc biệt.

Mục tiêu

 • Xử lý ảnh trong thiết kế, tạo mẫu quảng cáo dùng trong in ấn
 • Xử lý ảnh trong phục chế ảnh cũ.
 • Xử lý ảnh trong kỹ xảo điện ảnh.
 • Xử lý ảnh trong thiết kế trang WEB.

Yêu cầu đầu vào

 • Tin học căn bản, Windows và Mỹ thuật căn bản

Nội dung khóa học

 • Buổi 01: Tổng quan phothoshop CS6( 4 tiết )
 • Buổi 02: Ghép ảnh cơ bản trong photoshop (4 tiết)
 • Buổi 03: Công cụ tạo vùng chọn (4 tiết)
 • Buổi 04: Ứng dụng bảng Layer (4 tiết)
 • Buổi 05: Cân chỉnh màu sắc ánh sáng ảnh (4 tiết)
 • Buổi 06: Tô màu trong photoshop (4 tiết)
 • Buổi 07: Ghép ảnh phối cảnh trong photoshop (4 tiết)
 • Buổi 08: Ứng dụng văn bản trong photoshop (4 tiết)
 • Buổi 09: Ôn tập – Kiểm tra giữa khoá (4 tiết)
 • Buổi 10: Tách nền nâng cao trong photoshop (4 tiết)
 • Buổi 11: Xử lý ảnh tự động (4 tiết)
 • Buổi 12: Bộ lọc Filter (4 tiết)
 • Buổi 13: Xử lý ảnh chân dung (4 tiết)
 • Buổi 14: Xử lý ảnh chân dung (tt) (4 tiết)
 • Buổi 15: Phục chế ảnh (4 tiết)
 • Buổi 16: Thi cuối khoá (thực hành 180 phút)

ỨNG DỤNG PHOTOSHOP CHO THIẾT KẾ ĐÒ HỌA QUẢNG CÁO 2D:

 

1. Khởi đầu với Photoshop
- Tìm hiểu giao diện các phiên bản Photoshop CS5, CS6 
- Một số thao tác và một số khái niệm cơ bản cần thiết.

2. Chuyển đổi chế độ màu - Hiệu chỉnh màu
- Cơ bản về chuyển đổi chế độ màu (Color Mode).
- Các phương pháp hiệu chỉnh màu.   
- Tìm hiểu và thực hành một số lệnh hiệu chỉnh màu quan trọng.

3. Thao tác với lớp (Layers)   
- Giới thiệu về lớp - Palette Layers.
- Một số thao tác cơ bản về lớp : Tạo, nhân bản, đổi tên, trộn , xóa...
- Tìm hiểu về các chế độ hòa trộn (Blending Mode).
- Sử dụng Layer Mask, Vector Mask, Clipping Mask.
- Cơ bản về Layer Style.     

4. Chọn đối tượng trong Photoshop 
- Sử dụng các công cụ tạo vùng chọn (Selections). 
- Một số thao tác với vùng chọn.
- Sử dụng Quick Mask.

 

5. Tô vẽ - Chấm sửa ảnh
- Tìm hiểu chức năng các công cụ tô vẽ, chấm sửa.
- Tìm hiểu các tuỳ chọn về mẫu vẽ trong palette Brushes.
- Định nghĩa mẫu pattern, brush, gradient.

6. Các công cụ vẽ (Drawing) và tạo chữ
- Vẽ nét bằng Pen Tool.
- Vẽ hình dạng bằng các công cụ Shape.
- Các thao tác xử lý Path.
- Tạo chữ.

7.  Bộ lọc (Filter)
- Tìm hiểu về bộ lọc.
- Tìm hiểu tác dụng một số bộ lọc được cài sẵn. 
8. Bổ sung bộ lọc cho Photoshop (Làm mịn da, tách tóc, làm trắng răng....) 

9 Một số kỹ thuật chấm sửa, cải thiện hình ảnh
- Chỉnh tông và màu.
- Xử lý các vấn đề của ành kỹ thuật số : Khử mắt đỏ, moire, thiếu sáng, dư sáng, ngược sáng...
- Phối hợp các công cụ chấm sửa : Clone, Stamp, Healing, Brush, Patch...
- Sử dụng bộ lọc Vanishing Point .
- Làm mịn da, làm rõ nét các chi tiết.
- Một số kỹ thuật xử lý hình dạng cơ thể.
- Vẽ lông mi...

10. Một số kỹ thuật ghép ảnh
- Chọn chính xác bằng Pen Tool.
- Kỹ thuật tách nền.
- Dùng mặt nạ và chế độ hòa trộn...
- Làm nổi bật chủ đề, làm mờ hậu cảnh...

10. Một số kỹ thuật phục chế ảnh
- Phục chế các chi tiết bị tổn thất.
- Giải quyết vấn đề giấy lụa.
- Xử lý màu.

12. Một số bài thực hành với các hiệu ứng
- Tạo một số hiệu ứng với text.
- Tạo một số hiệu ứng với hình ảnh.
- Tạo một số mẫu nền.
- Tạo một số sản phẩm kỹ thuật số : Quả bóng, qủa golf, cái microphone...

 

Hỗ trợ trực tuyến

đánh giá dự án