Đào Tạo AUTOCAD

Giới thiệu chi tiết các môn học
 
1.Autocad:  26 buổi
- Auto Cad cơ bản (12 buổi) - Học phí: 1.100.000
- Auto Cad nâng cao (14 buổi) - Học phí: 1.250.000
Mục đích:
-Sinh viên thể hiện được các ý tưởng thiết kế , triển khai chi tiết thiết kế kỹ thuật, chi tiết cấu tạo…để hoàn thành hồ sơ thiết kế theo dạng sản phẩm mẫu từ đó hình thành nên phương pháp làm việc mang lại hiệu quả tối ưu nhất khi hành nghề.
-Giúp sinh viên thể hiện các bản vẽ đúng với các quy định về hồ sơ vẽ kỹ thuật cùng với quy trình hoàn thành sản phẩm một cách nhanh, đẹp và chính xác nhất
 
Kỹ năng
-Hiểu rõ và nắm vững các chức năng làm việc của công cụ trong Autocad, để làm việc nhanh và hiệu quả. 
-Sử dụng phần mềm Autocad thành thạo nhằm khai triển bố cục các bản vẽ một cách khoa học nhất.
 
Nội dung giảng dạy
-Học lệnh cơ bản.
-Thực hành các lệnh cơ bản.
-Lý thuyết và lệnh vẽ nâng cao.
-Thực hành bài tập lớn số 1.
-Lệnh vẽ nâng cao (Tiếp theo).
-Bài tập chuyên đề 2.
-Lệnh hỗ trợ.
-Làm việc với Layout & Xref.
-Thực hành bài tập lớn.
-Bài tập chuyên đề số 3, 4, 5.
-In và nộp bài tập.

 

Hỗ trợ trực tuyến

đánh giá dự án